Branches waarin wij actief zijn

Zorg en Welzijn
Zorg en Welzijn
De zorgsector speelt een belangrijke rol in ieders leven: geboorte en sterfte, en alles wat we tussen die twee momenten mee maken aan ziekte, ongevallen of wensen die met onze fysiek of psyche te maken hebben. Er is veel positief in de sector te melden, zoals dat we steeds betere overlevingscijfers zien voor bijvoorbeeld kanker, maar er spelen ook flink wat uitdagingen: personeelstekort, pandemie, financieringsproblematiek et cetera. Sinds 2000 staat Lean op de radar in de zorg, en vele zorginstellingen hebben goede ervaringen opgedaan, en daar profiteren patiënten en wij allemaal van: we zien kortere wachttijden en doorlooptijden en lopen minder kans op ziek worden.
Lees meer
Financiële/Zakelijke Dienstverlening
Financiële/Zakelijke Dienstverlening
De financiële en zakelijke dienstverlening is een zeer uiteenlopende branche, met diverse typen van werk met zeer specifieke processen en oplossingen voor klanten. Dat maakt ook dat het verbeteren vaak zeer diverse vormen aanneemt. Van digitale oplossingen tot robotisering, van gebruik maken van scrumborden tot methoden om nieuwe mensen heel snel wegwijs te maken in de diensten van een organisatie. Zoveel takken van dienstverlening er zijn, zoveel uitdagingen waarmee organisaties in deze sector te maken hebben. Juist in deze branche zien we veel ontwikkelingen elkaar in snel tempo opvolgen, en de concurrentie komt soms uit onverwachte hoek. Een prima branche dus om met Lean en aanverwante technieken aan de slag te gaan!
Lees meer
Vervoer en Logistiek
Vervoer en Logistiek
Zowel in het vervoer als de logistieke sector zijn de effecten van de pandemie, geopolitieke spanningen, tekort aan personeel en verstoorde supplychains groot. Niet gek dus dat er volop wordt ingezet op digitalisering, robotisering, schaalvergroting en Lean. Een lastig werkveld waar iedereen dagelijks mee te maken heeft, als individuele klant bij een webwinkel, in de supermarkt, om naar je werk te gaan of te verhuizen. Genoeg kansen om met Lean diverse vraagstukken aan te pakken en succesvol op te lossen.
Lees meer
Gemeenten
Gemeenten
Gemeenten zijn complexe organisaties waar zeer uiteenlopende processen en diensten bij elkaar komen. En dan speelt er ook nog de politieke agenda, met zeer verschillende wensen en eisen. De afgelopen jaren zijn er meerdere werkvelden vanuit de Rijksoverheid verplaatst naar lokale gemeentelijke organisaties. Kortom: een boeiende werkomgeving met volop uitdagingen waar je met Lean aan de slag kunt. Denk aan versnelling van processen en aansturing van afdelingen. Of verbetering van de ervaren klantwaarde.
Lees meer
Rijksoverheid en ZBO's
Rijksoverheid en ZBO's
De Rijksoverheid bestaat uit vele organisaties in een grote verscheidenheid van werkvelden. Van bouwen en wonen tot klimaat, van werk tot recht en veiligheid. Maar ook van beleidsontwikkelende tot uitvoerende en controlerende diensten. Midden in de samenleving in een politiek speelveld hebben ministeries, uitvoeringsorganisaties en zelfstandige bestuursorganisaties uitdagingen te over. Van lokale uitdagingen als de afhandeling van de aardbevingen door de gaswinning in Groningen, tot geopolitieke uitdagingen als de opvang van vluchtelingen en de stijgende energieprijzen. Een complex maar dankbaar speelveld waar met Lean veel te realiseren valt.
Lees meer
Retail
Retail
Al jarenlang heeft de retail branche te maken met flinke marktschommelingen door de toegenomen handel via internet, corona en prijsstijgingen. Tegelijkertijd zien we dat burgers snakken naar vermaak en gezelligheid in stadscentra. Ook in deze sector werken we samen met organisaties aan hun uitdagingen.
Lees meer
Onderwijs
Onderwijs
Het onderwijs is onze kraamkamer van aanstormend talent! Logisch dat we blij zijn een bijdrage te kunnen leveren in deze essentiële sector. Uitdagingen te over in het onderwijs: werkdruk, toegenomen aantal leerlingen, tekort aan leerkrachten, toenemende ‘hufterigheid’ en bedreigingen, nawerkingen van de pandemie, et cetera. Redenen te over om onderwijsinstellingen te helpen bij hun uitdagingen.
Lees meer
Industrie
Industrie
De industrie speelt gelukkig nog steeds een belangrijke rol in de Nederlandse en Europese markt. Van automotive tot technologische machines, van piepkleine onderdelen tot supergrote machines. Ook in de industrie spelen volop ontwikkelingen die voor de nodige uitdagingen zorgen. We helpen dan ook al 2 decennia talloze bedrijven, van kleine MKB-ers tot multinationals.
Lees meer
Nutsbedrijven
Nutsbedrijven
De nutsbedrijven in Nederland hebben vaak grote netwerken in beheer die gedurende lange tijd zijn opgebouwd. Het onderhoud van deze netwerken op een voorspelbare en gelijkmatige manier uitvoeren is vaak een flinke uitdaging. Hiernaast is er door de personeelsopbouw vaak een behoefte aan geaccepteerde standaard werkwijzen die effectief overgedragen kunnen worden aan nieuwe medewerkers. Ook speelt binnen nutsbedrijven regelmatig dat de transitie van taakgericht naar procesgericht werken en aansturen lastig is. Dit maakt het ook lastiger om de prestaties die klanten ervaren daadwerkelijk te realiseren. Het LMI heeft een ruime ervaring met nutsbedrijven, zoals waterbedrijven, de Gasunie, energieleveranciers en netwerkbeheerders.
Lees meer
Bouw en Infra
Bouw en Infra
De Bouw en Infra staat in Nederland voor flinke uitdagingen. Er is een grote behoefte aan nieuwbouw woningen. Veel bruggen, viaducten en wegen zijn toe aan groot onderhoud. Tegelijkertijd leveren de stikstofcrisis, toeleveringsproblemen, prijsstijgingen en een tekort aan arbeidskrachten de nodige uitdagingen op. Lean, digitalisering en robotisering helpen bedrijven in de Bouw en Infra sector om oplossingen te vinden voor deze forse uitdagingen.
Lees meer
Food en Agro
Food en Agro
Nederland is een belangrijke speler in de Food en Agro sector, we zijn nummer twee exporteur wereldwijd en lopen voorop in onderzoek en ontwikkeling. Tegelijkertijd heeft de sector te maken met flinke uitdagingen als de klimaatverandering, stikstofcrisis en schaalvergroting. Genoeg kansen om met Lean zinvolle verbeteringen door te voeren. Het Lean Management Instituut heeft in de afgelopen 20 jaar al vele organisaties in de Food en Agro geholpen bij uiteenlopende vraagstukken.
Lees meer