Lean Transformatie Model

We werken als enige in Nederland volgens het Lean Transformatie Model, ontwikkeld door het Lean Global Network. Wij leggen je graag uit hoe wij dit model inzetten.

De invalshoeken van het Lean Transformatie Model

  1. Wat is je vraagstuk vanuit klantperspectief? Wie zijn je klanten? Hoe ziet de klantvraag eruit, zowel kwalitatief als kwantitatief? Welke klachten krijg je?
  2. Welke processen wil je verbeteren?
  3. Welke vaardigheden wil je ontwikkelen bij medewerkers en managers?
  4. Welk managementsysteem heb je nodig om te zorgen dat dit goed werkt?
  5. Hoe bouw je een verbetercultuur en bestendig je die?

Dit zijn leidende vragen die helpen bij het vormgeven van een Lean traject of Lean transformatie. Die beschrijven we in een A3 (op één A3 papier het complete plan van aanpak voor een transformatie).

Lean Transformation Framework

1. Wat is je vraagstuk vanuit klantperspectief?

Hierin krijgen we zicht op de volgende vragen: Wie zijn je klanten? Hoe ziet de klantvraag eruit, zowel kwalitatief als kwantitatief? Welke patronen zien we? Welke klachten krijg je van klanten? Welke producten of diensten lopen het hardst? En hoe komt dat?

Hier gebruiken we verschillende methodieken als Gemba walks in vestigingen, bezoeken we klanten, brengen we klantreizen in kaart, organiseren klantarena’s, gaan incognito gebruik maken van je diensten en producten (‘Mystery Shopper’), houden interviews en doen alsof we een order zijn en volgen het hele proces (‘Staple yourself to an order’).

2. Welke processen of vraagstukken wil je verbeteren (wat levert het aan waarde op voor jullie klanten)?

Afhankelijk van het type vraagstuk gaan we aan de slag met gestructureerd probleem oplossen (Problem Solving) of met het organiseren van een Kaizen event. Met een team van mensen verbeteren we één of meerdere processen vanuit aspecten als kwaliteit, doorlooptijd, productiviteit en natuurlijk veiligheid en duurzaamheid. Maar het kan ook een compleet nieuw proces zijn, dat we vanaf de grond af ontwikkelen, ontwerpen en realiseren. Hierbij gebruiken we natuurlijk concepten als flow, nivellering en pull om slim en effectief vorm te geven aan nieuwe of verbeterde processen. Maar ook Design Thinking, Agile, Scrum, Lean Egineering, Lean Product & Process Development en vele andere concepten.

3. Welke vaardigheden wil je ontwikkelen bij medewerkers en managers?

Natuurlijk werken we vooral ook aan de ontwikkeling van mensen, zowel in hun eigen vak als in het verbeteren van werkwijzen en processen. Hiervoor gebruiken we methoden als een vaardighedenmatrix en organisatiematrix. En hoeveel van welke vaardigheden hebben we nodig om flexibel in te kunnen spelen op onze klantvraag? We ontwikkelen met behulp van het Training Within Industry concept de benodigde vaardigheden op verschillende gebieden. Uiteraard trainen we mensen ook in Lean opleidingen en coachen we mensen in het werk, zodat ze met de opgedane kennis en ervaring nog veel meer verbeteringen kunnen realiseren!

 4. Welk managementsysteem heb je nodig om te zorgen dat dit goed werkt?

Een proces werkt beter als het ook goed gemanaged wordt. We werken met Strategy Deployment om goed de verschillende doelstellingen praktisch door te vertalen naar elk niveau in de organisatie. Hierbij helpen methoden als Catchball, True North en A3 om hieraan vorm te geven. Met visuele borden (zowel fysiek als digitaal) sturen we de verbeteringen en processen aan, zien we afwijkingen en kunnen we gezamenlijk tegenmaatregelen bepalen en testen. Daarnaast bepalen we hoe we ervoor zorgen dat iedere medewerker weet of hij of zij een succesvolle dag heeft, en hoe ze hieraan zelf kunnen bijdragen. Door regelmatige gemba walks te doen blijven we goed aangesloten aan de dagelijkse gang van zaken en leggen we de verbinding met de ontwikkelingen die we ambiëren en realiseren!

5. Hoe bouw je een verbetercultuur en bestendig je die?

Het ontwikkelen van een Lean mindset is geen sinecure, en vraagt volharding en het creëren van nieuwe routines. Hieraan werken we bijvoorbeeld door het organiseren van een Lean Wave waarmee we teams helpen zelf vorm te geven aan hun manier van werken, en leren in de dagelijkse praktijk echt aan de slag te gaan met verbeteren. Verantwoordelijkheid laag in de organisatie beleggen wordt hiermee realiteit. Met managementteams gaan we regelmatig op studiebezoek bij andere organisaties, bezoeken aansprekende voorbeelden, ontmoeten leiders en experts in hun vakgebied. Hiermee organiseren we inspiratie, ervaring en de wilskracht en het uithoudingsvermogen om ook in moeilijke tijden met een positieve houding ertegenaan te gaan en je organisatie verder te helpen.

Wil je meer weten over wat wij op het gebied van Lean consultancy voor je kunnen betekenen? Klik dan hier.

Wil je meer weten over het Lean Transformatie Model? Bekijk dan dit filmpje.

Sparren over jouw vraagstuk?

René denkt graag geheel vrijblijvend met je mee. Bel hem gerust!

bellen met René

Een greep uit onze klanten