Training Within Industry (TWI)

Een reeks in de Tweede Wereldoorlog ontwikkelde trainingsprogramma’s waarmee Amerikaanse bedrijven grote aantallen nieuwe medewerkers konden aannemen en opleiden ter vervanging van mensen die in het leger moesten dienen. 

TWI bestond uit drie trainingsprogramma’s, die gezamenlijk ‘J- programma’s’ werden genoemd: 

  • Job Instruction (werkinstructie) trainde supervisors en ervaren medewerkers hoe ze mensen moesten opleiden om het werk te doen met minder defecten, minder uitval en herstelwerk, minder ongevallen en minder schade aan instrumenten en apparatuur. 
  • Job Methods (werkmethodes) trainde medewerkers methodisch verbeteringen aan te brengen door optimaal gebruik te maken van mensen, machines en materialen om grotere hoeveelheden kwaliteitsproducten in minder tijd te maken.
  • Job Relations (werkrelaties) trainde supervisors hoe zij problemen met mensen effectief en rechtvaardig moesten aanpakken door feiten te verzamelen en te wegen, een beslissing te nemen, actie te ondernemen en resultaten te checken. Hoewel de TWI-concepten in Amerika in de naoorlogse voorspoed
    in de vergetelheid raakten, gingen minder goed renderende Japanse bedrijven, waaronder Toyota, met de concepten aan de slag. Het Job Instruction-programma van TWI is nog steeds de meestgebruikte trainingstool van Toyota-leiders over de hele wereld. De laatste
    jaren beleven de programma’s ook in de Verenigde Staten en andere landen een opleving.

Lean Lexicon

Uitleg van de belangrijkste Lean begrippen online
Bekijk de gehele lexicon