Vaardighedenmatrix

Een trainings- en ontwikkelingsschema voor medewerkers waarin de verworven en de te verwerven vaardigheden staan aangegeven. In het voorbeeld staan de medewerkers in de linkerkolom en worden de vaardigheden bovenin weergegeven. 

De arcering geeft aan in hoeverre een medewerker de vaardigheid in kwestie onder de knie heeft. De data in de lege of gedeeltelijk gearceerde vakjes zijn targets voor het verwerven van de benodigde vaardigheden. Deze tool is vooral nuttig om de vorderingen te volgen van medewerkers die worden getraind in de verschillende vaardigheden die nodig zijn voor het uitvoeren van meerdere bewerkingen. 

Lean Lexicon

Uitleg van de belangrijkste Lean begrippen online
Bekijk de gehele lexicon