Gestandaardiseerd werk

Het vastleggen van precieze procedures voor het werk van elke operator in een productieproces, gebaseerd op drie elementen: 

  1. Takttijd, de snelheid waarmee producten binnen een proces moeten worden gemaakt om te voldoen aan de vraag van de klant.
  2. De precieze werkvolgorde waarin een operator taken uitvoert binnen de takttijd.
  3. De standaardvoorraad, inclusief de eenheden in machines, die nodig is om het proces soepel te laten verlopen.

Wanneer gestandaardiseerd werk eenmaal is vastgelegd en bij de werkstations in praktijk wordt gebracht, is het de bedoeling dat er voortdurend verbeteringen worden aangebracht door middel van kaizen. Voordelen van gestandaardiseerd werk zijn onder andere dat het huidige proces voor alle shifts wordt gedocumenteerd, dat de veranderlijkheid binnen processen afneemt, dat nieuwe operators eenvoudiger kunnen worden opgeleid en dat er sprake is van minder letsel en belasting. Bovendien vormt gestandaardiseerd werk een basis voor verbeteractiviteiten. 

Bij het creëren van gestandaardiseerd werk worden meestal drie basisformulieren gebruikt. Door engineers en eerstelijns-supervisors worden die gebruikt om het proces te ontwerpen, en door operators om verbeteringen aan te brengen in hun eigen werk. 

1. Process Capacity Sheet 

Dit formulier wordt gebruikt om de capaciteit van elke machine in een gekoppelde reeks processen (vaak een cel) te berekenen om de werkelijke capaciteit te bevestigen en bottlenecks te identificeren en weg te nemen. Het is bepalend voor factoren als machinecyclustijd, omstelfrequentie en tijden voor handmatige werkzaamheden. 

2. Standardized Work Combination Table 

Dit formulier bevat de tijden voor handmatige werkzaamheden, lopen en machinale bewerkingen voor elke operator in een reeks handelingen. Het bevat meer details en is een preciezere tool voor procesontwerp dan de Operator Balance Chart. De ingevulde tabel toont de interacties tussen operators en machines in een proces en maakt het mogelijk om de werkinhoud van operators opnieuw te berekenen als de takttijd in de loop der tijd toe- of afneemt. 

process capacity sheet
Process Capacity Sheet
standardized work combination table
Standardized Work Combination Table

3. Standardized Work Chart 

Dit diagram bevat de bewegingen van de operators en de locatie van het materiaal ten opzichte van de machine, en het totale proces-layout. De drie elementen van gestandaardiseerd werk moeten eruit af te lezen zijn: de huidige takttijd (en cyclustijd) voor de taak, de werkvolgorde en de benodigde hoeveelheid standaardvoorraad onderhanden werk om een soepele gang van zaken te garanderen. Diagrammen voor gestandaardiseerd werk hangen vaak bij werkstations als tool voor visueel management en kaizen. Ze worden aangepast en geactualiseerd zodra de omstandigheden op de werkplek veranderen of verbeteren. 

Deze formulieren voor gestandaardiseerd werk worden vaak gebruikt in combinatie met twee andere formulieren: de Work Standards Sheet en de Job Instructions Sheet

standardized work chart
Standardized Work Chart

Onder de Work Standards Sheet verstaan we verschillende documenten die voorschrijven hoe het product volgens de ontwerpspecificaties moet worden gemaakt. Vaak staat op de Work Standards Sheet precies omschreven aan welke omstandigheden en voorwaarden er moet worden voldaan om de kwaliteit van het product te kunnen waarborgen. 

Het Job Instruction Sheet – ook wel een Job Breakdown Sheet of een Job Element Sheet genoemd – wordt gebruikt om nieuwe operators te trainen. Op dit blad staan de stappen van het werk beschreven, waarbij alle speciale kneepjes zijn gespecificeerd die nodig zijn om het werk veilig, kwalitatief zo goed mogelijk en zo efficiënt mogelijk uit te voeren. 

Lean Lexicon

Uitleg van de belangrijkste Lean begrippen online
Bekijk de gehele lexicon