Operator Balance Chart (OBC)

Een visuele tool die wordt gebruikt voor het creëren van continuous flow in een proces dat uit verschillende stappen bestaat en door verschillende operators wordt bemenst. In een OBC wordt het werk van de operator in werkelementen verdeeld en afgezet tegen de takttijd. Ook wel een operator loading diagram of een yamazumi board genoemd. 

In een OBC worden de verticale kolommen gebruikt om weer te geven hoeveel werk elke operator in totaal moet doen in relatie tot de takttijd. De verticale kolom voor elke operator wordt opgebouwd door kleine kolommetjes op elkaar te stapelen die individuele elementen van het werk vertegenwoordigen. 

De hoogte van elk element is afhankelijk van de hoeveelheid tijd die ervoor nodig is. Een Operator Balance Chart kan een hulpmiddel zijn bij de herverdeling van werkelementen onder operators. Dit is essentieel als men het aantal benodigde operators wil terugbrengen door de hoeveelheid werk voor elke operator bijna 

Lean Lexicon

Uitleg van de belangrijkste Lean begrippen online
Bekijk de gehele lexicon