Takttijd

De beschikbare productietijd gedeeld door de vraag van de klant. 

Als een fabriek bijvoorbeeld 480 minuten per dag draait en klanten 240 producten per dag willen hebben, bedraagt de takttijd twee minuten. En als klanten twee nieuwe producten per maand willen, bedraagt de takttijd twee weken. Het doel van takttijd is om de productie precies te laten aansluiten op de vraag. Het is de hartslag van een Lean productiesysteem. 

Takttijd werd voor het eerst gebruikt als een productiemanagementtool in de Duitse vliegtuigindustrie in de jaren dertig van de twintigste eeuw. (Takt is Duits voor een precies tijdsinterval, zoals een muzikale maat.) Het was het interval waarmee vliegtuigen werden overgeheveld naar het volgende productiestation.
Het concept werd in de jaren vijftig op veel plekken binnen Toyota ingezet en werd tegen het einde van de jaren zestig door het hele toeleveranciersbestand van Toyota gebruikt. Toyota herberekent de takttijd voor een proces elke maand, met elke tien dagen eventuele bijstellingen. 

Lean Lexicon

Uitleg van de belangrijkste Lean begrippen online
Bekijk de gehele lexicon