Cyclustijd

Zie ook:

De tijd die nodig is om een onderdeel te produceren of een proces te voltooien, vastgesteld aan de hand van echte metingen. 

Cyclustijd - gerelateerde termen waarbij tijd een rol speelt:

Bewerkingstijd 

De tijd die er daadwerkelijk aan een product wordt gewerkt (ontwerp of productie) en de tijd waarin een order werkelijk wordt verwerkt. De bewerkingstijd is meestal maar een klein onderdeel van de productiedoorlooptijd

Effectieve machinecyclustijd 

Machinecyclustijd plus laad- en lostijd, plus het resultaat van omsteltijd gedeeld door het aantal items tussen omstellingen. Als een machine bijvoorbeeld een cyclustijd van 20 seconden heeft, plus een gecombineerde laad- en lostijd van 30 seconden, en een omsteltijd van 30 seconden gedeeld door een minimum batchgrootte van 30, bedraagt de effectieve machinecyclustijd 20+30+(30/30) oftewel 1 = 51 seconden. 

Machinecyclustijd 

De tijd die een machine nodig heeft om al zijn bewerkingen voor één item te voltooien. 

Niet-waardetoevoegende tijd 

De tijd die men kwijt is aan activiteiten die vanuit het perspectief van de klant kosten met zich meebrengen maar geen waarde toevoegen. Voorbeelden van zulke activiteiten zijn opslag, inspectie en herstelwerkzaamheden. 

Operatorcyclustijd 

De tijd die een operator bij een station nodig heeft om al zijn taken te voltooien voordat hij ze weer herhaalt, gemeten tijdens rechtstreekse observatie. 

Orderdoorlooptijd 

Productiedoorlooptijd plus de tijd die verderop in het proces nodig is om het product bij de klant te krijgen, inclusief vertragingen
door het verwerken en in productie nemen van bestellingen, en vertragingen doordat de orders van klanten de productiecapaciteit overstijgen. Met andere woorden, de tijd die een klant moet wachten tot hij het product in handen heeft.

CT: Hoe vaak een onderdeel of product daadwerkelijk wordt voltooid gedurende een proces, vastgesteld aan de hand van observatie. Ook de hoeveelheid tijd die een operator nodig heeft om alle taken uit te voeren voordat hij ze kan herhalen.

WCT: De hoeveelheid tijd die die elementen van het werk kosten die de daadwerkelijke transformaties bij het product teweeg brengen waarvoor de klant bereid is te betalen.

PDT: De hoeveelheid tijd die er nodig is om één item van begin tot eind een heel proces of een value stream te laten doorlopen. Dit is vast te stellen door te klokken hoe lang een gemarkeerd onderdeel erover doet om van het begin naar het einde te komen. Normaliter geldt: WCT < C/T < PDT

Order-to-cashtijd 

De tijd die verstrijkt tussen de ontvangst van een bestelling en het moment waarop de producent de betaling ontvangt van de klant. Dit kan korter of langer zijn dan de orderdoorlooptijd, afhankelijk van of een producent op bestelling produceert of uit voorraad levert, wat de betalingsvoorwaarden zijn etcetera. 

Productiedoorlooptijd (ook throughput time genoemd)
De tijd die een product nodig heeft om van begin tot einde een heel proces of een value stream te doorlopen. Op fabrieksniveau wordt dit vaak door-to-door time genoemd. Dit concept kan ook van toepassing zijn op de hoeveelheid tijd die de ontwikkeling van een product van begin tot eind in beslag neemt, of op de hoeveelheid tijd die een product nodig heeft om van grondstof helemaal naar de klant te komen. 

Waardecreërende tijd 

De tijd die die werkelementen kosten, die het product waarvoor de klant wil betalen daadwerkelijk transformeren. Meestal is de waardecreërende tijd korter dan de cyclustijd, die weer korter is dan de productiedoorlooptijd

Lean Lexicon

Uitleg van de belangrijkste Lean begrippen online
Bekijk de gehele lexicon