Waarde

Zie ook:
No items found.

De inherente waarde van een product in de ogen van de klant, die weerspiegeld wordt door de verkoopprijs en de marktvraag. 

Bij de meeste producten wordt de waarde gecreëerd door een combinatie van acties van de producent, waarvan sommige waarde produceren in de ogen van de klant en andere gezien de huidige configuratie van het ontwerp- en productieproces gewoon noodzakelijk zijn. Het doel van ’Lean Thinking’ is om de tweede groep activiteiten te elimineren en de eerste groep te behouden of te verbeteren. 

Waardecreërende activiteit 

Elke activiteit die in de ogen van de klant waardevol is. Een eenvoudige test om erachter te komen of een activiteit en de tijd die ervoor nodig is waardecreërend zijn, is vragen of de klant
een product minder waardevol zou vinden als deze activiteit kon worden weggelaten zonder dat dat invloed zou hebben op het product. Herstelwerkzaamheden en wachttijden zullen door klanten bijvoorbeeld niet snel als waardevol worden aangemerkt, maar ontwerp- en fabricagestappen wel. 

Niet-waardecreërende activiteit 

Elke activiteit die in de ogen van de klant wel kosten maar geen waarde aan een product of een dienst toevoegt. 

Lean Lexicon

Uitleg van de belangrijkste Lean begrippen online
Bekijk de gehele lexicon
No items found.
No items found.