Pitch

De hoeveelheid tijd die in een productiegebied nodig is om één container met producten te maken. 

De formule voor pitch luidt: 

Takttijd × verpakkingsgrootte = pitch 

Als de takttijd (de beschikbare productietijd per dag gedeeld door de vraag van de klant per dag) bijvoorbeeld 1 minuut is en de verpakkingsgrootte 20 items bedraagt, dan geldt: 1 minuut×20 stuks = een pitch van 20 minuten. 

Samen met het gebruik van een nivelleringsbox en materiaalhandling gebaseerd op ritmische afname helpt pitch het taktbeeld en het tempo van een fabriek of proces bepalen. 

De term pitch wordt overigens ook wel gebruikt om de reikwijdte of het tijdsbestek van iemands werk aan te duiden. 

Lean Lexicon

Uitleg van de belangrijkste Lean begrippen online
Bekijk de gehele lexicon