Plan, Do, Check, Act (PDCA)

Zie ook:
No items found.

Een verbetercyclus die gebaseerd is op de wetenschappelijke methode: er wordt een verandering in een proces voorgesteld, de verandering wordt geïmplementeerd, de resultaten worden gemeten en de juiste actie wordt genomen. De cyclus wordt ook wel de Deming-cyclus of het Deming-wiel genoemd, naar W. Edwards Deming, die het concept in de jaren vijftig van de vorige eeuw in Japan introduceerde. 

De PDCA-cyclus bestaat uit vier stadia: 

Plan: vaststellen van de doelstellingen voor een proces en van de veranderingen die nodig zijn om die doelstellingen te bereiken. 

Do: implementeren van de veranderingen.

Check: evalueren van de resultaten in termen van prestaties. 

Act: standaardiseren en stabiliseren van de verandering of de cyclus opnieuw beginnen, afhankelijk van de resultaten. 

pdca

Toyota maakt vaak gebruik van PDCA, maar gebuikt een iets andere terminologie (grasp the situation of go see):

Lean Lexicon

Uitleg van de belangrijkste Lean begrippen online
Bekijk de gehele lexicon
No items found.
No items found.