Kaizen

Voortdurende verbetering van een complete value stream of een afzonderlijk proces om meer waarde te creëren met minder verspilling. 

Er bestaan twee niveaus van kaizen: 

1. Systeem- of flow-kaizen, dat zich concentreert op de gehele value stream. Dit is kaizen voor het management. 

2. Proces-kaizen, dat zich concentreert op afzonderlijke processen. Dit is kaizen voor werkteams en teamleiders. 

Value stream mapping is een uitstekende tool voor het identificeren van een complete value stream en om te bepalen waar flow- en proces-kaizen op hun plaats zijn.

kaizen

Lean Lexicon

Uitleg van de belangrijkste Lean begrippen online
Bekijk de gehele lexicon