Procesdorp

Groepering van activiteiten naar type in plaats van in de volgorde die nodig is om een product te ontwerpen of te maken. 

Van oudsher creëerden de meeste organisaties procesdorpen voor activiteiten die varieerden van slijpen op de werkvloer tot kredietcontrole op kantoor. Lean organisaties proberen procesdorpen waar mogelijk te vervangen door procesvolgordes voor productfamilies. 

De illustratie hieronder toont twee indelingen van fietsfabrieken. Bij de een is sprake van een procesdorp, bij de andere volgt de materiaalflow de procesvolgorde. 

procesdorp
Layout procesdorp (hierboven) versus layout procesvolgorde per productfamilie (hieronder)
procesvolgorde

Lean Lexicon

Uitleg van de belangrijkste Lean begrippen online
Bekijk de gehele lexicon