Materiaalflow

De beweging van fysieke items door de gehele value stream.
Bij massaproductie bewegen producten zich in grote batches naar gecentraliseerde processen. Ze worden voortgestuwd op aanwijzing van een overkoepelend planningssysteem (zie illustratie hieronder). Bij Lean productie worden de processtappen voor verschillende productfamilies waar mogelijk samengebundeld in een vaste procesvolgorde. Zo kunnen kleine hoeveelheden product direct van stap naar stap stromen zodra er een pullsignaal is ontvangen van het volgende proces stroomafwaarts en van de eindklant.

materiaalflow

Lean Lexicon

Uitleg van de belangrijkste Lean begrippen online
Bekijk de gehele lexicon