Informatieflow

De stroom van informatie over klantwensen stroomopwaarts naar de plekken waar die informatie nodig is om elke bewerking aan te sturen.

In massaproductiebedrijven neemt de informatieflow meestal parallelle vormen aan: prognoses die terugstromen van bedrijf naar bedrijf en van fabriek naar fabriek, planningen die terugstromen van bedrijf naar bedrijf en van fabriek naar fabriek, leveringsorders per dag (of per week of per uur) waarbij elke faciliteit te horen
krijgt wat er bij de volgende levering moet worden geproduceerd, en versnelde informatie waarmee prognoses, planningen en leveringsorders worden ingetrokken om het productiesysteem aan veranderende omstandigheden aan te passen. 

Lean bedrijven proberen hun informatieflows te vereenvoudigen door één enkel planningspunt voor de productie in het leven te roepen en pull-lussen voor informatie in te stellen. Deze lopen stroomopwaarts in de value stream, dat wil zeggen steeds naar het vorige productiepunt en vanaf dat punt naar het productiepunt ervoor – helemaal tot aan het eerste productiepunt. 

De illustraties tonen de verschillende routes voor informatieflows bij massaproductie vergeleken met de eenvoudiger flows bij Lean productie. Lean producenten geven overigens nog steeds prognoses, omdat bedrijven en faciliteiten die verder van de klant af staan vooraf informatie nodig hebben om capaciteit in te plannen, hun personeel in te roosteren, takttijden te berekenen, rekening te houden met seizoensvariaties, nieuwe modellen te introduceren enzovoorts. De dagelijkse stroom van productie-informatie kan echter tot eenvoudige pull-lussen worden gecomprimeerd. 

Een voorbeeld van een current state informatieflow bij massaproductie:

informatieflow

Een voorbeeld van een future state informatieflow bij Lean productie:

informatieflow

Lean Lexicon

Uitleg van de belangrijkste Lean begrippen online
Bekijk de gehele lexicon