Value stream mapping (VSM)

Een eenvoudig diagram waarin elke stap van de materiaal- en informatieflows die nodig zijn om een product van bestelling naar levering te krijgen, inzichtelijk is gemaakt. 

Value stream maps kunnen voor verschillende momenten in de tijd worden opgesteld als manier om bewustzijn te creëren voor verbetermogelijkheden (zie illustraties). Een current state map brengt het huidige pad in kaart van bestelling tot levering. Een future state map gebruikt de verbeterkansen die in de current state map zijn geïdentificeerd om op een bepaald moment in de toekomst een hoger prestatieniveau te realiseren. 

In sommige gevallen kan het ook nuttig zijn om een ideal state map op te stellen, waarin de verbetermogelijkheden zijn verwerkt die zouden kunnen worden gerealiseerd als alle bekende Lean methodes werden toegepast, inclusief right-sized tools en compressie van de value stream. 

current state vsm
Current state Value Stream Map
future state vsm
Future state Value Stream Map

Lean Lexicon

Uitleg van de belangrijkste Lean begrippen online
Bekijk de gehele lexicon