Lean productie

Een bedrijfssysteem voor het organiseren en managen van productontwikkeling, operationele werkzaamheden, leveranciers en klantrelaties waarbij het in vergelijking met het vroegere massaproductiesysteem minder menselijke inspanning, minder ruimte, minder kapitaal, minder materiaal en minder tijd kost om producten te maken met minder defecten en precies volgens de wensen van de klant. 

Lean productie werd na de Tweede Wereldoorlog geïntroduceerd door Toyota. Sinds 1990 kostte Lean productie in vergelijking met massaproductiesystemen doorgaans de helft van de menselijke inspanning, de helft van de productieruimte en kapitaalinvestering voor een bepaalde hoeveelheid capaciteit, en een fractie van de ontwikkelingstijd en de doorlooptijd, terwijl er een bredere variatie aan producten mee gemaakt werd, in kleinere aantallen en met veel minder mankementen. (Womack, Jones en Roos 1990, pag. 13.)
De term werd voor het eerst gebruikt door John Krafcik, een onderzoeksassistent aan het Massachusetts Institute of Technology. Hij introduceerde hem aan het einde van de jaren tachtig voor het International Motor Vehicle Program. 


Lean Lexicon

Uitleg van de belangrijkste Lean begrippen online
Bekijk de gehele lexicon