Strategy Deployment

Met Strategy Deployment kun je activiteiten focussen en op elkaar afstemmen en het stelt je in staat om snel te reageren op kansen en bedreigingen. Wij organiseren en begeleiden dit soort trajecten bij klanten.

In veel organisaties gaat energie en tijd verloren door:

  • Een verwaterde focus: verschillende mensen/afdelingen hebben verschillende doelen, of een middel wordt tot doel verklaard, zodat we het zicht verliezen op klantprestaties.
  • Een gebrek aan overeenstemming: verschillende mensen/afdelingen willen eenzelfde doel op verschillende, onderling tegenstrijdige manieren (projecten, initiatieven) nastreven.
  • Een trage reactie: managementcycli duren vaak lang, zodat we het effect van een strategie pas zien als het te laat is.  

Met Strategy Deployment kun je activiteiten focussen en op elkaar afstemmen en het stelt je in staat om snel te reageren op kansen en bedreigingen. Het is daarbij belangrijk om eerst focus te krijgen op de klantwaarde: die zijn immers het bestaansrecht van je organisatie. Het specifiek en kwantitatief maken van de ambitie op klantprestaties maakt het mogelijk om vast te stellen of we succesvol zijn, én of onze (strategische, tactische en operationele) interventies effectief zijn zodat we eventueel tijdig kunnen bijsturen. Bovendien is het een menselijk systeem. Géén ‘command and control’ model, maar achterliggende doelen begrijpen en overeenstemming bereiken over wat mensen en teams kunnen bijdragen aan de organisatiedoelen. Met behulp van je ‘ware Noorden’, een obeya, A3 en regelmatige besprekingen helpen we jouw organisatie Strategy Deployment goed neer te zetten en effectief te gebruiken. We organiseren op maat Strategy Deployment trajecten bij onze klanten.

     

 

Sparren over jouw vraagstuk?

René denkt graag geheel vrijblijvend met je mee. Bel hem gerust!

bellen met René

Een greep uit onze klanten