A3

Een voor het eerst door Toyota gebruikte methode om het probleem, de analyse, de herstelacties en het actieplan op één groot vel papier (A3-formaat) te krijgen, vaak inclusief visuele illustraties. Bij Toyota zijn A3’s inmiddels een standaardmethode voor het samenvatten van probleemoplossing, statusrapporten en planningsactiviteiten zoals value stream mapping.

Lean Lexicon

Uitleg van de belangrijkste Lean begrippen online
Bekijk de gehele lexicon