Gemba walk

Een managementmethode om de huidige situatie in kaart te brengen door rechtstreeks te observeren en vragen te stellen alvorens actie te ondernemen. 

Gemba betekent ‘werkelijke plaats’ in het Japans. Lean denkers gebruiken de term om de plek aan te duiden waar waarde wordt gecreëerd. Japanse bedrijven combineren gemba vaak met de gerelateerde term ‘genchi genbutsu’ – kort gezegd ‘gaan en zien’ – om het belang van empirisme te benadrukken. 

Omdat waarde op weg naar de klant een horizontale weg door een bedrijf aflegt, is een gemba walk bijvoorbeeld effectief als je één productfamilie, productontwerp of proces van begin tot eind door afdelingen, functies en organisaties volgt. Dit zegt James Womack, auteur van Gemba Walks en oprichter van het Lean Enterprise Institute. 

Hij adviseert om iedereen die bij het proces in kwestie betrokken is bijeen te roepen om zo’n wandeling gezamenlijk te maken en intussen van gedachten te wisselen over het doel (welk probleem lost dit proces op voor de klant), het proces (hoe werkt het precies) en de mensen (zijn ze betrokken bij het creëren, in stand houden en verbeteren van het proces). Zo wordt een gemba walk een manier om inzicht te krijgen in het werk, leiding te geven en te leren. 

Lean Lexicon

Uitleg van de belangrijkste Lean begrippen online
Bekijk de gehele lexicon