Genchi genbutsu

De gewoonte bij Toyota om eerst de huidige situatie volledig te doorgronden door onderzoek en directe observatie alvorens tot actie over te gaan. 

Een besluitvormer die een probleem onderzoekt zal bijvoorbeeld de werkvloer op gaan om het proces waarover hij zich op dat moment buigt te observeren en met medewerkers te communiceren om gegevens bevestigd te krijgen en de situatie te begrijpen; 

hij zal niet puur afgaan op systeemdata of op informatie van anderen. Deze gewoonte bestaat zowel op directie- als op middenmanagementniveau. In het Japans komt genchi genbutsu neer op ‘met eigen ogen gaan bekijken’, maar de letterlijke vertaling luidt: ‘daadwerkelijke plaats en daadwerkelijk ding’. 

Lean Lexicon

Uitleg van de belangrijkste Lean begrippen online
Bekijk de gehele lexicon