Gemba

Zie ook:

De Japanse term voor ‘werkelijke plaats’, vaak gebruikt voor de werkvloer of een andere plek waar de daadwerkelijke waardecreatie plaatsvindt. Ook wel gespeld als genba. 

De term wordt vaak gebruikt om te benadrukken dat er voor echte verbetering permanent aandacht nodig is voor de werkvloer, in de vorm van rechtstreekse observatie van de huidige omstandigheden waaronder het werk wordt uitgevoerd. Gestandaardiseerd werk voor een machineoperator kan bijvoorbeeld niet worden opgeschreven vanachter het bureau van een engineer, maar moet opgesteld en aangepast worden op de gemba. 

Lean Lexicon

Uitleg van de belangrijkste Lean begrippen online
Bekijk de gehele lexicon