Basisstabiliteit

De aanwezigheid van de noodzakelijke capaciteit, beschikbaarheid en flexibiliteit op het gebied van de 4 M’s: mensen, machines, materiaal en methodes. Is deze basisstabiliteit in een proces afwezig, dan zijn verbeteringen niet door te voeren of in stand te houden. 

Een proces dat basisstabiliteit bezit is capabel (in staat om op een betrouwbare manier goede onderdelen te produceren, maar nog niet in staat tot Jidoka bij elke stap), beschikbaar (kan produceren wanneer nodig en volgens het ritme van de takttijd) en flexibel (in staat om na een paar items om te stellen, maar nog geen sprake van elk-product-elk-interval (EPEx)). 

Basisstabiliteit is noodzakelijk voor effectieve Just-in-Time (JIT) productie. Daarbij is vaak sprake van een implementatiecyclus van basisstabiliteit – flow – takttijd – pull – heijunka. De cyclus wordt zo vaak herhaald als nodig is. 

Lean Lexicon

Uitleg van de belangrijkste Lean begrippen online
Bekijk de gehele lexicon