Total Productive Maintenance (TPM)

Een reeks technieken, voor het eerst gebruikt door Denso in de Toyota Group in Japan, die ervoor zorgt dat elke machine in een productieproces altijd in staat is om de taken uit te voeren die er van die machine worden verwacht. Het woord ‘total’ heeft betrekking op drie dingen. Ten eerste is de totale medewerking nodig van alle medewerkers, niet alleen van het onderhoudspersoneel maar ook van lijnmanagers, productie- engineers, kwaliteitsdeskundigen en operators. Ten tweede wordt gestreefd naar totale productiviteit van de apparatuur door te focussen op de zes belangrijkste vormen van capaciteitsverlies waarmee apparatuur te kampen heeft: stilstandtijd, omsteltijd, korte stops, snelheidsverlies, uitval en herstelwerkzaamheden. Ten derde wordt gekeken naar de totale levenscyclus van apparatuur; onderhoudsmethodes, -activiteiten en -verbeteringen worden afgestemd op waar de apparatuur zich in zijn levenscyclus bevindt. 

In tegenstelling tot traditioneel preventief onderhoud, dat wordt uitgevoerd door onderhoudspersoneel, betrekt TPM operators bij routineonderhoud, verbeterprojecten en eenvoudige reparaties. Zo voeren operators dagelijkse activiteiten uit als smeren, reinigen, vastschroeven en apparatuur inspecteren. 

Lean Lexicon

Uitleg van de belangrijkste Lean begrippen online
Bekijk de gehele lexicon