Overall Equipment Effectiveness (OEE)

Een onderdeel van total productive maintenance (TPM) waarmee wordt gemeten hoe effectief apparatuur wordt gebruikt. 

OEE wordt berekend aan de hand van drie elementen: de beschikbaarheid staat voor verlies door stilstandtijd als gevolg van storingen en aanpassingen aan apparatuur als percentage van ingeplande tijd. De productiviteit drukt verliezen in snelheid uit – als het proces langzamer gaat dan de beoogde snelheid en onderbrekingen een paar seconden duren. De kwaliteit drukt verliezen uit die het gevolg zijn van uitval en herstelwerkzaamheden als percentage van het totaal aantal verwerkte onderdelen. 

Om OEE te berekenen, worden deze drie elementen met elkaar vermenigvuldigd: 

Beschikbaarheid × productiviteit × kwaliteit = OEE 

Als de beschikbaarheid 90% is, de productiviteit 95% en de kwaliteit 99%, dan ontstaat het volgende percentage: 

0,90 × 0,95 × 0,99 = 84,6% OEE 

OEE richt zich doorgaans op wat als de zes grootste verliezen worden beschouwd: storingen, omstellingen, korte stops, lagere snelheid, uitval en herstelwerkzaamheden. Sommige bedrijven voegen er echter nog andere elementen aan toe die zij belangrijk vinden voor hun business. 

Lean Lexicon

Uitleg van de belangrijkste Lean begrippen online
Bekijk de gehele lexicon