Elk product elk interval (EPEx)

Zie ook:

De frequentie waarmee verschillende onderdeelnummers worden geproduceerd in een productieproces of -systeem. 

Als een machine in een zodanige volgorde wordt omgesteld dat elk onderdeelnummer dat ermee wordt gemaakt na drie dagen weer wordt geproduceerd, bedraagt de EPEx drie dagen. Over het algemeen is het goed als de EPEx zo klein mogelijk is; dan worden er kleine hoeveelheden van elk onderdeel geproduceerd en blijven de voorraden binnen het systeem tot een minimum beperkt. De EPEx van een machine is echter afhankelijk van de omsteltijden en van het aantal onderdeelnummers dat met die machine wordt gemaakt. Een machine met lange omsteltijden (en grote minimum batchgroottes) waarmee veel verschillende onderdeelnummers worden geproduceerd, zal onvermijdelijk een grote EPEx hebben, tenzij de omsteltijden of het aantal verschillende onderdelen kunnen worden teruggebracht. 

Lean Lexicon

Uitleg van de belangrijkste Lean begrippen online
Bekijk de gehele lexicon