Lean startup

Een methodologie waarbij ideeën voor het lanceren van bedrijven en producten worden gezien als hypotheses die moeten worden gevalideerd door er in de markt mee te experimenteren. Volgens leanstartup.com werd de term voor het eerst gebruikt in september 2008, in een blogpost van Eric Ries. In 2011 schreef Ries De Lean Startup

De benadering is gebaseerd op een leerproces van snelle, opeenvolgende productreleases die feedback van klanten genereren. Het doel is om de kans op succes te vergroten zonder gebruik te hoeven maken van al te veel externe financiering of dure productlanceringen. Het leerproces begint met de ontwikkeling van een ‘minimaal levensvatbaar product’ (Minimum Viable Product, MVP), dat alleen die eigenschappen bezit die nodig zijn om het product bruikbaar te maken voor vroege klanten. De feedback van deze vroege klanten wordt gebruikt om de beslissing te nemen om ofwel op de ingeslagen weg (voor het product of dienst) door te gaan, ofwel om over te stappen naar alternatief, waardevoller gebruik van het basisidee of de basistechnologie. Dit voorkomt verspilling van tijd en middelen aan de ontwikkeling van producten die klanten niet willen, terwijl het snel en met een minimum aan investeringen informatie oplevert over wat zij wel willen. 

De filosofieën achter de Lean startup en Lean management leggen beide nadruk op het elimineren van activiteiten die geen waarde voor klanten creëren. 

Lean Lexicon

Uitleg van de belangrijkste Lean begrippen online
Bekijk de gehele lexicon