Lean product- en procesontwikkeling

Een bedrijfssysteem dat gericht is op het elimineren van verspilling binnen product- en procesontwikkeling door bruikbare kennis te genereren en toe te passen. Het is gestoeld op vier kernconcepten: 

  1. Bouw aan teams met verantwoordelijke deskundigen. Organiseer ze rond product- en procestechnologieën die van centraal belang zijn voor het concurrentievoordeel van de organisatie. Deze teams ontwikkelen bruikbare kennis over hun respectievelijke expertisegebieden en brengen mensen voort die die kennis kunnen toepassen, die nieuwe kennis kunnen genereren en die kennis effectief aan multidisciplinaire teamleden kunnen communiceren. Zie ook: bruikbare kennis.
  2. Ondersteun ondernemer-systeemontwerpers. Geef het leiderschap van ontwikkelingsprojecten in handen van technisch capabele en visionaire mensen met een ondernemersgeest. Zij zorgen voor integratieve kennis die in combinatie met de kennis van de deskundigenteams kan leiden tot innovatie van nieuwe producten en productieprocessen. Zie ook: chief engineer.
  3. Werk met set-based concurrent engineering. Vermijd het te vroeg kiezen van een ontwerpoplossing door (a) verschillende alternatieven tegelijk te onderzoeken, (b) proactief de alternatieven te evalueren door zwakke ideeën overboord te gooien en de zwakke aspecten van anderszins sterke ideeën te verbeteren, (c) kennis uit trade-off curves en ontwerprichtlijnen toe te passen en (d) pas daadwerkelijk een oplossing of oplossingstraject te kiezen als dat haalbaar is gebleken.
  4. Zorg voor cadans, flow en pull: pas principes van Lean productie toe voor een gelijkmatige introductie van nieuwe projecten in de ontwikkelingsorganisatie, om verspilling in informatieflows te elimineren en om de aanzet te geven tot ontwikkelingsactiviteiten die aansluiten op de behoeften van specifieke projecten. (Gebaseerd op Ward en Sobek 2014.) 
lean product- en procesontwikkeling

Lean Lexicon

Uitleg van de belangrijkste Lean begrippen online
Bekijk de gehele lexicon