Lean consumptie

Het proces dat Lean productie complementeert. Lean consumptie vraagt om stroomlijning van alle activiteiten die moeten worden ondernomen om goederen en diensten op een zodanige manier te verwerven dat klanten precies ontvangen wat ze willen, wanneer en waar ze het willen, met een minimale investering van tijd en inspanning. 

Bedrijven kunnen consumptie stroomlijnen door een gedachteproces van zes stappen te volgen, analoog aan het gedachteproces voor Lean productie: 

Principes van Lean consumptie: 

  1. Los het probleem van de klant volledig op door ervoor te zorgen dat alle goederen en diensten werken, en ook samenwerken.
  2. Verspil de tijd van de klant niet.
  3. Lever precies wat de klant wil.
  4. Lever wat er wordt gevraagd op de plek waar het wordt gevraagd.
  5. Lever wat er wordt gevraagd waar het wordt gevraagd op het tijdstip dat het wordt gevraagd.
  6. Combineer voortdurend oplossingen met elkaar om de klant zo veel mogelijk tijd en moeite te besparen (bundel een compleet scala aan opties uit een heleboel organisaties).

Om deze concepten te kunnen toepassen, moeten producenten en leveranciers van goederen en diensten consumptie niet beschouwen als een op zichzelf staande beslissing om een specifiek product te kopen, maar als een continuproces, een reeks activiteiten die vele goederen en diensten gedurende een langere periode met elkaar combineert om een probleem op te lossen. 

Als een klant bijvoorbeeld een computer koopt, is het niet zijn of haar doel om een computer te bezitten maar om problemen op te lossen als het toegankelijk maken, verwerken, opslaan en overbrengen van informatie. Het kopen van de computer is geen eenmalige transactie, maar een proces van oriënteren, aanschaffen, integreren, onderhouden, upgraden en uiteindelijk wegdoen van de computer. Hoogstwaarschijnlijk wordt hetzelfde proces gevolgd voor de software en de randapparatuur. 

Lean consumptie vraagt om een fundamentele verschuiving in de manier waarop retailers, dienstverleners, producenten en leveranciers denken over de relatie tussen levering en consumptie, en over de rol die consumenten in deze processen spelen. Ook vereist het samenwerking tussen consumenten en leveranciers om de totale kosten en tijdverspilling tot een minimum te beperken. 

Lean Lexicon

Uitleg van de belangrijkste Lean begrippen online
Bekijk de gehele lexicon