Lean consumptie- en leveringmaps

Zie ook:
No items found.

Een consumptiemap is een eenvoudig diagram van alle stappen die klanten moeten nemen om bepaalde goederen en diensten te verwerven. Een levering map is een soortgelijk diagram waarin alle stappen zijn verwerkt die producenten en dienstverlenende bedrijven moeten nemen om deze goederen en diensten aan klanten te leveren.

In beide illustraties zijn de vakjes die afzonderlijke acties vertegenwoordigen van links naar rechts in procesvolgorde weergegeven. De grootte van elk vakje komt overeen met de hoeveelheid tijd die nodig is om de corresponderende actie uit te voeren; de gearceerde delen van de kaders vertegenwoordigen het deel van die tijd dat waarde toevoegt binnen elke stap. Andere belangrijke informatie, zoals totale tijd, waardetoevoegende tijd en in één keer goed, staat weergegeven in een kader voor het totale consumptie- en leveringsproces. 

Om het proces compleet te maken, worden de twee maps parallel aan elkaar weergegeven – de een boven de ander. Op deze manier wordt een complete consumptie-/leveringscyclus in beeld gebracht. De gecombineerde maps kunnen het hele proces voor leveranciers inzichtelijk maken, zodat ze verspillende activiteiten binnen de consumptie- en de leveringscyclus kunnen elimineren en een win- win-samenwerking kunnen ontwikkelen door een Leanere versie van hun consumptie en levering maps op te stellen. 

Een voorbeeld van een autoreparatie vóór Lean:

lean consumptie- en leveringsmap

Een voorbeeld van een autoreparatie na Lean:

lean consumptie- en leveringsmap

Lean Lexicon

Uitleg van de belangrijkste Lean begrippen online
Bekijk de gehele lexicon
No items found.
No items found.