Kamishibai bord

Een mechanisme voor visueel in-control-zijn voor het uitvoeren van audits binnen een proces. Een kamishibai bord maakt normale en afwijkende omstandigheden duidelijk en snel identificeerbaar. Daarnaast dient het om de aandacht van het management op de gemba te richten. 

Het kamishibai bord maakt het Lean-concept genchi genbutsu – oftewel ‘gaan en zien’ wat er werkelijk gaande is – onderdeel van het gestandaardiseerde werk van het management. Leiders kunnen erop aflezen wanneer ze een proces moeten bezoeken en wat ze moeten controleren. Op het bord staat of de noodzakelijke audits wel of niet hebben plaatsgevonden, samen met de resultaten van die audits en, waar nodig, aantekeningen over afwijkende situaties en tegenmaatregelen. Het doel is om direct in actie te komen zodra er iets afwijkends wordt geconstateerd. 

Een driehoekje bij een activiteit op het bord betekent doorgaans dat er een afwijkende situatie gesignaleerd en rechtgezet is. Een kruisje betekent dat er bijsturing nodig is om een gesignaleerde afwijking van de standaard te herstellen. Een cirkel geeft aan dat de juiste kwaliteit en kwantiteit geproduceerd zijn en dat het juiste gestandaardiseerde werk is uitgevoerd. Een leeg kader betekent dat er geen ondersteuning van het team heeft plaatsgevonden. 

Lean Lexicon

Uitleg van de belangrijkste Lean begrippen online
Bekijk de gehele lexicon