7 vormen van verspilling

Taiichi Ohno heeft een categorisatie gemaakt van de zeven belangrijkste vormen van verspilling die vaak worden aangetroffen bij massaproductie: 

  1. Overproductie: meer produceren dan wat de volgende klant of het volgende proces daadwerkelijk nodig heeft. Dit is de ergste vorm van verspilling omdat hij de andere zes in de hand werkt. 
  2. Wachten: operators die niets te doen hebben als machines draaien, apparatuur mankementen vertoont, benodigde onderdelen niet binnenkomen enzovoort. 
  3. Overdracht: onnodige bewegingen van onderdelen en producten, zoals via een magazijn van de ene bewerkingsstap naar de volgende bewerkingsstap als de tweede stap ook direct na de eerste stap zou kunnen plaatsvinden. 
  4. Bewerking: onnodige of incorrecte bewerkingsstappen uitvoeren, vaak als gevolg van slecht ontwerp van machinerie of producten. 
  5. Voorraad: meer dan de minimum voorraden hebben die noodzakelijk zijn voor een precies beheerst pullsysteem. 
  6. Beweging: operators die bewegingen maken die belastend of onnodig zijn, zoals zoeken naar onderdelen, gereedschap, documenten enzovoorts. 
  7. Correctie: inspectie, herstelwerkzaamheden en uitval.

Lean Lexicon

Uitleg van de belangrijkste Lean begrippen online
Bekijk de gehele lexicon