Verspilling

Elke activiteit die middelen verbruikt maar geen waarde creëert voor de klant. De meeste verspillende activiteiten vallen onder de noemer muda en zijn onder te verdelen in twee typen.

Type-I muda creëert geen waarde maar is onvermijdelijk met de huidige technologieën en productie-assets. Een voorbeeld is de inspectie van lasnaden om te garanderen dat ze veilig zijn. 

Type-II muda creëert geen waarde en kan direct worden geëlimineerd. Een voorbeeld is een proces met ontkoppelde stappen in procesdorpen dat snel kan worden geherconfigureerd tot een cel waarin overbodige materiaalbewegingen en voorraden niet langer nodig zijn. 

De meeste activiteiten in de value stream die echt waarde creëren in de ogen van de klant vormen slechts een fractie van het totale aantal activiteiten. Eliminatie van het grote aantal verspillende activiteiten is de grootste potentiële bron van verbetering van de prestatie van een bedrijf en van de dienstverlening aan klanten. 

Lean Lexicon

Uitleg van de belangrijkste Lean begrippen online
Bekijk de gehele lexicon