Value stream improvement

Een verbetermethode die gebaseerd is op de wetenschappelijke benadering van probleemoplossing, ook wel bekend als Plan-Do- Check-Act (PDCA) of Plan-Do-Study-Adjust (PDSA). Deze methode verenigt de wetenschappelijke en culturele componenten die nodig zijn om positieve verandering in een specifieke value stream te implementeren en in stand te houden. 

De PDCA-benadering correspondeert met de drie projectfasen van value stream improvement.

1) Het leiderschap definieert de brede behoefte aan een project binnen de organisatie, de impact van de kwestie op de organisatie en de scope van het project. 

2) Tijdens een workshop, die meestal drie dagen duurt, ontwikkelen de partijen die betrokken zijn bij de value stream een value stream map, analyseren de problemen en opperen tegenmaatregelen in de vorm van een future-state map.

3) Tijdens de verbeterfase, die doorgaans zestig tot honderdtwintig dagen duurt, voert het team snelle leerexperimenten uit, implementeert veranderingen om de prestaties van de value stream te verbeteren en checkt vervolgens de resultaten. 

In de Lean wereld heten deze veranderingen ‘tegenmaatregelen’ omdat zij, in tegenstelling tot ‘oplossingen’, geen vaste antwoorden opleveren maar voortdurende verbetering van het proces stimuleren. Deze methodologie leidt ook tot ontwikkeling van een systeem voor het managen van de prestaties van de value stream, wat echte voortdurende verbetering mogelijk maakt.

Lean Lexicon

Uitleg van de belangrijkste Lean begrippen online
Bekijk de gehele lexicon