Theory of Constraints (TOC)

Een managementfilosofie en een verzameling tools voor organisatieverandering, ontwikkeld door de Israëlische natuurkundige dr. Eliyahu Goldratt en bekend geworden via het boek Het Doel (1986) van Goldratt en Jeff Cox. TOC concentreert zich op winstverbetering door het managen van beperkingen (constraints): factoren die een bedrijf belemmeren bij het bereiken van zijn doelstellingen. 

De primaire focus ligt op het wegnemen of managen van beperkingen om de productie te verbeteren, terwijl Lean zich richt op de identificatie en het wegnemen van verspilling om de flow van waarde te verbeteren. Zowel bij Lean als bij TOC ligt de nadruk op het verbeteren van het gehele systeem in plaats van op individuele onderdelen. 

Lean Lexicon

Uitleg van de belangrijkste Lean begrippen online
Bekijk de gehele lexicon