Six Sigma

Een kwaliteitsstandaard van slechts 3,4 defecten per miljoen mogelijkheden; 99,9996% goed. 

Bij Six Sigma-methodologieën ligt de nadruk op wiskundige en statistische tools om de kwaliteit te verbeteren van processen die al beheerst zijn. De toepassing ervan verloopt volgens een vijfstappenproces: definiëren, meten, analyseren, verbeteren en beheersen (Define, Measure, Analyse, Improve, Control). Dit proces wordt ook vaak DMAIC genoemd. 

Motorola bedacht de Six Sigma-techniek in 1986 als een manier om de verbeterdoelstellingen van het bedrijf op het gebied van productie- en ondersteunende werkzaamheden te realiseren. De term verwijst naar het aantal standaardafwijkingen dat een punt verwijderd is van het middelpunt in een klokkromme. 

Veel Lean denkers passen Six Sigma-technieken toe om hardnekkige kwaliteitsproblemen op te lossen in waardetoevoegende processen die al beheerst zijn en waarbij niet-waardetoevoegende processen zijn geëlimineerd door middel van een analyse van de totale value stream. 

Lean Lexicon

Uitleg van de belangrijkste Lean begrippen online
Bekijk de gehele lexicon