Standaardwerk voor leiders

Wanneer standaardwerk voor leiders, ook wel ‘kaizen voor het management’ genoemd, gecombineerd wordt met het juiste leiderschapsgedrag, verandert het de rol van managers: in plaats van de primaire probleemoplossers worden zij degenen die het probleemoplossende vermogen van hun medewerkers ontwikkelen. 

Omdat traditionele managementbenaderingen geen cultuur van dagelijkse probleemoplossing bevorderen, is deze verschuiving in de rol van het management nodig om een nieuwe cultuur te ontwikkelen en de operationele veranderingen te ondersteunen die tijdens een Lean transformatie worden doorgevoerd. 

Naast planningsactiviteiten die minder frequent worden uitgevoerd bestaat standaardwerk voor leiders uit vijf belangrijke tools: gemba walks, reflectiebijeenkomsten, reageren op andons, verantwoordelijkheid creëren en mentoring. 

Lean Lexicon

Uitleg van de belangrijkste Lean begrippen online
Bekijk de gehele lexicon