Single minute exchange of die (SMED)

Het zo snel mogelijk omstellen van productieapparatuur van het ene type onderdeel naar het andere. SMED verwijst naar de doelstelling om omsteltijden terug te brengen naar minder dan tien minuten. 

De belangrijke inzichten van Shigeo Shingo over omsteltijdreductie, die hij in de jaren vijftig en zestig van de twintigste eeuw ontwikkelde, waren dat interne omstelhandelingen – die alleen kunnen worden uitgevoerd als een machine stilstaat (zoals wanneer er een matrijs moet worden verwisseld) – moeten worden gescheiden van externe handelingen die kunnen worden uitgevoerd terwijl de machine in bedrijf is (zoals de nieuwe matrijs naar de machine brengen). Vervolgens moeten zo veel mogelijk interne omstelhandelingen in externe operaties worden omgezet. (Shingo 1985.) 

Lean Lexicon

Uitleg van de belangrijkste Lean begrippen online
Bekijk de gehele lexicon