Shingo, Shigeo (1909-1990)

Een engineer en consultant wiens boeken en training belangrijke bijdragen hebben geleverd aan de verspreiding van het Toyota Production System. Van ongeveer 1955 tot 1980 trainde Shingo supervisors en engineers bij Toyota in industrial engineering methodes. Zijn lessen droegen bij aan de opzet  van interne kaizentrainingen bij Toyota en ook bij andere bedrijven. Ook heeft hij belangrijke bijdragen geleverd aan omteltijdreductie, heeft hij de term Single-Minute Exchange of Die (SMED) geïntroduceerd en stappen ontwikkeld om omstelwerkzaamheden te analyseren, met name het onderscheid tussen intern en extern werk. 

De Shingo Prize for Excellence in Manufacturing werd in 1988 in het leven geroepen door het College of Business van de Utah State University, om bewustzijn van Lean productieconcepten te bevorderen en om erkenning te geven aan bedrijven uit de publieke en de private sector in de Verenigde Staten, Canada en Mexico die ver zijn gekomen met hun implementatie van Lean. 

Lean Lexicon

Uitleg van de belangrijkste Lean begrippen online
Bekijk de gehele lexicon