Shojinka

Een van drie verwante Japanse woorden (shojinka, shoninka, shoryokuka) die conceptueel aan elkaar gerelateerd zijn maar verschillende betekenissen hebben. Shojinka betekent ‘flexibele arbeidskrachtenlijn’ en verwijst naar het vermogen om een lijn aan te passen om aan de productie-eisen te voldoen met een willekeurig aantal arbeidskrachten en willekeurige veranderingen in de vraag. Dit wordt soms ook arbeidslineariteit genoemd, naar het vermogen van een montagelijn om in balans te zijn, ook op momenten dat het productievolume fluctueert. 

Shoninka betekent ‘besparingen op het gebied van arbeidskrachten’. Deze term verwijst naar de verbetering van werkprocedures, machines of apparatuur, waardoor hele eenheden van arbeid (personen) kunnen worden vrijgemaakt bij een productielijn die uit een of meer arbeidskrachten bestaat. 

Shoryokuka betekent ‘werkbesparingen’ en verwijst naar gedeeltelijke verbetering van handmatige werkzaamheden door kleine machines of apparaten toe te voegen om die werkzaamheden te ondersteunen. Dit leidt ertoe dat er een kleine hoeveelheid arbeid wordt bespaard, maar er wordt niet een hele persoon vrijgemaakt, zoals bij shoninka. (Een aantal shoryokuka-besparingen bij elkaar kan wel een shoninka-besparing tot gevolg hebben.) 

Lean Lexicon

Uitleg van de belangrijkste Lean begrippen online
Bekijk de gehele lexicon