Cel

Direct aangrenzende locaties van bewerkingsstappen voor een product. Onderdelen, documenten etcetera kunnen bijna in continuous flow worden verwerkt, ofwel één voor één, ofwel in kleine batches, die gedurende de volledige reeks bewerkingsstappen in stand worden gehouden. 

Een U-vorm is de meest voorkomende vorm van de cel, omdat die de loopafstanden zo klein mogelijk houdt en operators in staat stelt verschillende taken uit te voeren. Dit is een belangrijke overweging bij Lean productie, omdat het aantal operators in een cel meeverandert met veranderingen in de vraag. Een U-vorm maakt het ook gemakkelijker om de eerste en de laatste stap in het proces door dezelfde operator te laten uitvoeren, wat bijdraagt aan een stabiel werktempo en een gelijkmatige flow. 

Veel bedrijven gebruiken de termen cel en lijn door elkaar. 

Sommige mensen menen dat materiaal vanuit de operator gezien altijd van rechts naar links door de cel moet stromen, omdat er meer mensen rechtshandig zijn en het efficiënter en natuurlijker is om van rechts naar links te werken. Er zijn echter ook veel efficiënte processen die van links naar rechts stromen. Het is het best om per geval te beoordelen welke richting logischer is. 

Onderstaand een voorbeeld van een U-vormige cel:

voorbeeld van een u-vormige cel

Lean Lexicon

Uitleg van de belangrijkste Lean begrippen online
Bekijk de gehele lexicon