Production preparation process

Een gedisciplineerde methode om een Lean productieproces te ontwerpen voor een nieuw product of om het productieproces voor een bestaand product fundamenteel te herzien wanneer het ontwerp of de klant vraagt om een substantiële verandering. 

Een crossfunctioneel 3P-team verdiept zich in het totale productieproces, waarbij het een aantal alternatieven ontwikkelt voor elke processtap en die afzet tegen Lean criteria. Vervolgens bouwt het team het proces met behulp van eenvoudige materialen na om zijn uitgangspunten te toetsen voordat de machinerie wordt besteld of in de uiteindelijke configuratie wordt opgesteld. 

Lean Lexicon

Uitleg van de belangrijkste Lean begrippen online
Bekijk de gehele lexicon