Milk run

Een methode om de flow van materialen tussen verschillende fabrieken te versnellen door de routes van voertuigen zodanig te plannen dat zij bij veel verschillende locaties materiaal oppikken en afleveren. Door voertuigen frequente stops te laten maken om materiaal op te pikken en af te leveren bij een aantal verschillende locaties in plaats van te wachten tot er een hele wagen vol is voor directe levering van de ene aan de andere fabriek, is het mogelijk om de voorraden en de responstijden binnen een value stream te reduceren. Milk runs tussen faciliteiten zijn qua concept vergelijkbaar met materiaalhandlingroutes binnen faciliteiten (zie illustratie). 

milk run
milk run

Lean Lexicon

Uitleg van de belangrijkste Lean begrippen online
Bekijk de gehele lexicon