Lean logistiek

Een pullsysteem met frequente aanvulling in kleine hoeveelheden dat is opgezet tussen elk van de bedrijven en faciliteiten binnen een value stream. 

Stel dat bedrijf A (een retailer) rechtstreeks aan de eindklant verkoopt en door middel van grote, onregelmatige leveringen wordt bevoorraad door bedrijf B (een producent) op basis van een verkoopprognose. Als zij de regels van Lean logistiek zouden toepassen, zou de retailer een pullsignaal in het leven moeten roepen; op het moment dat er kleine aantallen goederen zijn verkocht, wordt de producent geïnstrueerd om precies het verkochte aantal aan te vullen. De producent zou op zijn beurt zijn leveranciers moeten instrueren om snel precies de hoeveelheid goederen aan te vullen die hij aan de retailer heeft geleverd, en zo gaat dat proces door tot aan het begin van de value stream. 

Voor Lean logistiek is een pullsignaal nodig (EDI, kanban, signalering via het web enzovoorts), een nivelleringsinstrument voor elk stadium van de value stream (heijunka), frequente levering in kleine aantallen (milk runs die de retailer aan veel producenten koppelen en de producent aan veel leveranciers), en in veel gevallen verschillende crossdocks voor consolidatie van ladingen binnen de aanvulloops. 

Lean Lexicon

Uitleg van de belangrijkste Lean begrippen online
Bekijk de gehele lexicon