Lean management accounting

Ook wel Lean accounting genoemd. Lean management accounting is een herstructurering van management accounting- en controlemechanismen om tot een accurate rapportage te komen van de resultaten van verbeteringen die voortdurend worden gerealiseerd tijdens een Lean transformatie. Doordat de meeste bestaande accountingsystemen aan het begin van de twintigste eeuw zijn ontwikkeld om productie in grote batches te ondersteunen, gaan er van deze traditionele systemen vaak signalen uit die batchverwerking en verkokerde besluitvorming in de hand werken. 

Lean management accounting heeft de volgende doelstellingen: 

  • Accurate, tijdige en begrijpelijke informatie verschaffen om
    de Lean transformatie organisatiebreed te stimuleren, en ter ondersteuning van besluitvorming die leidt tot een toename van klantwaarde, groei, winstgevendheid en cashflow.
  • Ondersteunen van de Lean cultuur door informatie te verschaffen die relevant en actiegericht is en die voortdurende verbetering op elk niveau van de organisatie mogelijk maakt.
  • Financiële verslaglegging presenteren die volledig
    in overeenstemming is met de algemeen aanvaarde boekhoudkundige principes (zoals IFRS), met reglementen voor externe verslaglegging en met verplichtingen op het gebied van interne rapportage.
  • Gebruiken van Lean om de boekhoudkundige processen van verspilling te zuiveren maar tegelijkertijd strakke financiële grip te houden.

Lean Lexicon

Uitleg van de belangrijkste Lean begrippen online
Bekijk de gehele lexicon