Batch-and-queue

Een manier van werken bij de massaproductie van goederen, waarbij grote aantallen items (batches) worden bewerkt en – ongeacht of ze werkelijk nodig zijn – worden overgeheveld naar het volgende proces, waar ze in een wachtrij (queue) terechtkomen. 

batch-and-queue productie

Lean Lexicon

Uitleg van de belangrijkste Lean begrippen online
Bekijk de gehele lexicon