Pushproductie

Het zo snel mogelijk produceren van grote batches items, gebaseerd op de verwachte vraag, waarna die items naar het volgende proces stroomafwaarts worden doorgeschoven of worden opgeslagen, ongeacht de productiesnelheid van het volgende proces. Zo’n systeem maakt het vrijwel onmogelijk om de soepele doorstroming van werk tussen het ene proces en het andere te bewerkstelligen die kenmerkend is voor Lean productie. 

Lean Lexicon

Uitleg van de belangrijkste Lean begrippen online
Bekijk de gehele lexicon