Kwaliteitskring

Een kleine groep medewerkers en hun teamleider die samen problemen in hun werkgebied identificeren en analyseren en oplossingen aandragen. 

In tegenstelling tot bij andere bedrijven, met name in het Westen, zijn dit soort kwaliteitskringen bij Toyota geïntegreerd in het overkoepelende Total Quality Control-systeem en in de manier waarop de werkvloer is georganiseerd. Toyota-kwaliteitskringen komen twee tot drie keer per maand dertig tot zestig minuten lang bijeen. 

Managementdeskundige Peter Drucker merkte op dat er in de Verenigde Staten tijdens de Tweede Wereldoorlog veel met kwaliteitskringen werd gewerkt. Hun grootste succes bereikten ze in het naoorlogse Japan. Tijdens de kwaliteitsbeweging van de jaren zeventig en tachtig werden ze opnieuw door de Verenigde Staten geïmporteerd. Helaas waren de kwaliteitskringen in Amerikaanse bedrijven vaak niet ingebed in een algemeen streven naar voortdurende verbetering. Deze geïsoleerde kringen verdwenen toen de rage aan het einde van de jaren tachtig over zijn hoogtepunt heen was. 

Lean Lexicon

Uitleg van de belangrijkste Lean begrippen online
Bekijk de gehele lexicon