Total Quality Control (TQC)

Een managementbenadering waarbij alle afdelingen, medewerkers en managers verantwoordelijk zijn voor het voortdurend verbeteren van de kwaliteit van producten en diensten, zodat ze voldoen aan de verwachtingen van de klant of die overtreffen. 

De TQC-methodologie maakt gebruik van de Plan-Do-Check-Act (PDCA) cyclus voor het managen van processen en, als er problemen rijzen, van statistische tools om die problemen op te lossen. De methodologie en de tools worden vaak door medewerkers gebruikt tijdens kaizen-activiteiten en vormen samen een belangrijk subsysteem van Lean. 

De term ‘total quality control’ werd in 1957 voor het eerst gebruikt door kwaliteitsdeskundige Armand Feigenbaum, die meende dat professionals op het gebied van kwaliteitsbeheersing een centrale rol zouden moeten spelen bij het bevorderen van TQC. 

In de jaren tachtig van de twintigste eeuw bouwden andere deskundigen, zoals Philip Crosby, Joseph Juran, W. Edwards Deming en Kaoru Ishikawa voort op het concept, dat nu bekend is als Total Quality Management. Zij voegden nieuwe tools toe en, het allerbelangrijkste, het idee dat kwaliteit de verantwoordelijkheid is van alle medewerkers, managers en senior managers. 

Toyota implementeerde TQC aan het begin van de jaren zestig en begon het systeem eind jaren zestig ook bij leveranciers uit te rollen. 

Lean Lexicon

Uitleg van de belangrijkste Lean begrippen online
Bekijk de gehele lexicon