Inspectie

Bij massaproductie: controle van de kwaliteit van de producten door gespecialiseerde inspecteurs van buiten het productieproces. 

Lean producenten leggen de verantwoordelijkheid voor kwaliteitsbewaking bij operators en verwerken middelen voor foutvrij produceren in het productieproces. Op die manier kunnen zij problemen aan de bron opsporen. Het proces wordt stilgezet om de oorzaak van een fout te achterhalen en om correctieve maatregelen te nemen, zodat defecten niet pas tijdens latere processen opgemerkt en hersteld hoeven te worden. 

Lean Lexicon

Uitleg van de belangrijkste Lean begrippen online
Bekijk de gehele lexicon